Teenused

Teenused füüsilistele ja juriidilistele isikutele

– Koostame Teile juriidilisi lepinguid

– Aitame esindada tsiviil- ja haldusasjade kohtumenetlusel algusest lõpuni

– Koostame ja esitame hagiavaldusi kohtule

– Esindame kohtuistungil

Teenuste nimekiri ei ole ammendav. Soovi korral kokkusaamised Tallinnas, Keilas ja Haapsalus, mujal telefoni või veebi teel.

Hinnakiri

Hinnad ei ole sõltuvuses õigusabi tulemusest ehk ei lisandu protsentuaalseid varjatud arveid.

Konsultatsiooni, kirjaliku töö, materjali analüüsi ja kohtuistungil esindamise üldine töötunni hind on 60-110 eurot, sõltuvalt töö keerukusest.

Töödele ei lisandu käibemaksu!

pille õigusabi logo

Tegevusvaldkonnad​

Kontakt