• Tallinn
  • Keila
  • Haapsalu

Tere tulemast!

Pille Õigusabi asutajana olen pikaajaliste juriidiliste kogemustega kõikides peamistes õigusvaldkondades ja minu eesmärgiks on alati parima õigusliku lahenduse saavutamine oma kliendile. Olen tegutsenud õiguse valdkonnas igapäevaselt alates 2010. aastast. Osutame juriidilisi teenuseid nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele eesti ja vene keeles.

Haridus

Bakalaureuse kraad – Tallinna Majanduskooli tolliõiguse erialal (2001-2004)

Õigusteaduse magister MA – International University Audentes (2006-2008)

Kogemus

Alates 2010. aastast olen igapäevaselt olnud erinevate riigiametite ja eraettevõtete esindajana üle Eesti Vabariigi halduse- ja tsiviilasjades ja seda nii lepingulistes kui ka ametialastes vaidlustes, võlanõuetes ja pankrotimenetlustes. Minu peamisteks koostööpartneriteks täna on korteriühistud, era- ja juriidilised isikud, keda nõustan ja esindan kohtuvaidlustest võlgnikega ning võlgade sissenõudmisel.

Tegevusvaldkonnad

Täitemenetlusõigus

Abistame võlgade sissenõudmisel sh täitmismenetlusele nõude esitamisel juhul, kui Teie võlgnik hoiab eemale jõustunud kohtulahendiga väljamõistetud kohustuse täitmisest.

Tööõigus

Nõustame tööõiguse valdkonnas (sh töölepingu koostamine, muutmine ja lõpetamine). Aitame koostada nõudeid töösuhte teisele osapoolele ja avaldusi töövaidluskomisjonile. Omame pikaajalist kogemust töövaidluste lahendamisel nii vaidlusorganis kui ka kohtus.

Perekonnaõigus

Nõustame perekonnaõigusega seotud küsimustes sh elatusabi määramisel. Aitame koostada vajalikke dokumente, esindame läbirääkimistes ja kohtumenetluses.

Lepinguõigus – Võlaõigus

Abistame müügilepingu, üürilepingu, laenulepingu, käsunduslepingu jne lepingute koostamisel.

Kriminaalasjad

Tsiviilhagi koostamine ja kohtus esindamine.

Haldusõigus

Vaidemenetlus, kaebaja või vastustaja esindamine kohtus.

pille õigusabi logo

Tegevusvaldkonnad

Kontakt